Kde nás uvidíte?

Kde si nás viete vypočuť?

Chceš si nás prísť vypočuť a nevieš kedy? Na tomto mieste nájdeš miesto a čas kde budeme svojím spevom chváliť Boha a ty tam môžeš byť tiež.
#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.