História – 70te a 80te roky

It has to be perfect!

Rok 1970 prebiehal v podobnom duchu ako ten predchádzajúci a bol spojený s množstvom ďalších vystúpení. V roku 1971 sa začali prejavovať prvky normalizácie, ktoré doliehali aj na cirkev. Začali sa obmedzovať počty vystúpení a nastúpili štátni tajomníci pre cirkev, ktorých úlohou bolo brzdiť procirkevné aktivity. Veľkú úctu si zaslúži pán farár Tamaškovič, na ktorého