História – 90. roky až 2008

Rovnako ocenením a zadosťučinením za vyše 20 rokov činnosti bolo pozvanie na vystúpenie počas akadémie a sv. omše pri návšteve sv. otca Jána Pavla II. vo Vajnoroch r. 1990 a v Nitre r. 1995.
Súbor ožil, novú energiu mu dodal príchod mladej, nadšenej generácie, vo veľkej miere práve detí prvých členov Creda. Nahralo sa druhé CD.
V roku 1998 s cieľom zachytenia nových trendov vytvorila dvojica Viktoria Gavaldová (scenár) a Stano Zibala (hudba) originálny muzikál pre deti s názvom „Nebráňte deťom“, ktorý zožal veľký úspech na turné po Slovensku a šoty z neho vysielala aj slovenská televízia a rozhlas. Zároveň sa nahralo tretie CD s pesničkami z tohto muzikálu.
V roku 1999 bolo nahrané zatiaľ posledné – štvrté CD, na ktorom hudobníci Creda spoločne s externými profesionálnymi hudobníkmi pod Stanovým vedením a aranžmán predstavujú úpravy slovenských kolied pre mužský, ženský a detský zbor a orchester.
Od roku 2003 prevzala „štafetový kolík“ úplne na seba mladá generácia pod vedením Janky Zibalovej a dobré meno značky Credo šíri ďalej. Veľmi pozitívna je pritom skutočnosť, že okrem detí zakladateľov Creda a ivančanov sa do súboru pridala aj mládež z rodín, ktoré sa do Ivanky prisťahovali.
V septembri 2008 bolo pri príležitosti 40. výročia založenia Creda spoločné stretnutie jej členov. Prišli si zaspomínať na spontánne nadšenie, ktoré naštartovalo jedinečný projekt, ktorý prežil dlhé desaťročia a pokračuje ďalej.
Prežil, pretože nebol iba o spievaní, ale aj o prežívaní spievaného.
Prežil, pretože v ňom bola a je partia zanietených a filozofii piesní oddaných ľudí.
Prežil, pretože mal aj človeka menom Stanislav Zibala.